Änder, gäss och svanar (34)

Doppingar och lommar (7)

Duvor (4)

Falkar (3)

Gökar (1)

Hackspettar (5)

Hägrar (2)

Hökar och örnar (11)

Hönsfåglar (2)

Kärrfåglar (1)

Kråkfåglar (7)

Måsfåglar (16)

Svalor och seglare (4)

Tranfåglar (5)

Tättingar och övrigt (58)

Ugglefåglar (3)

Vadarfåglar (33)